ГОДИШЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
от AutoGroupГТП-годишни технически прегледи


Можете да направите Вашия годишен технически преглед (ГТП) при нас

НОВО: ГТП на мотори Годишен технически преглед от мотоциклети до тежкотоварни камиони. Разполагаме с всичко необходимо за да извършим качествен и бърз ГТП.

Нашето оборудване е съобразено с новите изисквания за годишни технически прегледи на мотоциклети.

Всеки автомобил подлежи на ежегодна техническа проверка в лицензираните сервизи. Изключение правят новите автомобили, които имат 3-годишен гратисен период.

Ние Ви препоръчваме да извършите задължителния годишен преглед в лицензираните сервизи, като нашия, където можете да получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви. Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете предприемате безаварийно и спокойно пътуване.

Необходими документи за минаване на преглед:
  1. Регистрационен талон на автoмобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон);

  2. Полица от валидна застраховка гражданска отговoрност;

  3. Документ за съответната година за техническа изправност на газова уредба (ако автомобилът е снабден с такава);

  4. Документ за платен данък МПС за съответната година (до месец март включително се изисква документа от предходната година);

  5. Лична карта на лицето, което представя автомобила на преглед;

  6. Заплащат се стойността на прегледа с включена държавна такса и стойност на контролния талон и знака за технически преглед;

Забележка: Посочените документи са в съответствие на изискванията на Наредба № 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.

информация за цените на бензина от LUKOIL България:


SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.............................